Leštenie je proces pri ktorom dochádza k povrchovej úprave pôsobením abrazív na samotný povrch vozidla. Tento proces sa vykonáva vo viacerých stupňoch pri ktorých dochádza k úplnej renovácií laku vozidla. Korekcia laku je náročná z hľadiska času, materiálu a samotnej prípravi, aby sme mohli pristúpiť k strojovému procesu. Laky delíme do troch skupín: tvrdé, stredne tvrdé a mäkké. Každý z týchto lakov si vyžaduje individuálny prístup a odbornú starostlivosť, aby bola použitá správna abrazivita pri korekcií a nedochádzalo ku prehrievaniu povrchového nástreku. Viac informácii poskytneme osobne